Brazilian Jiu Jitsu Semi Privada
-
Brazilian Jiu Jitsu Semi Privada
bittan bittan

Brasileño Jiu Jitsu 6 – 12 años
-
Brazilian Jiu Jitsu con Gi 6 - 12 años
bittan bittan

Jiu Jitsu Brasileño Adolescentes y Adultos
-
Jiu Jitsu Brasileño Adolescentes y Adultos con Gi
bittan bittan

Krav Maga
-
Adolescentes y adultos
Krav Maga adolescentes y adultos
bittan bittan