Event Timeslots (3)

Lunes
-
Brazilian Jiu Jitsu con Gi 6 - 12 años
bittan bittan

Miércoles
-
Brazilian Jiu Jitsu con Gi 6 - 12 años
bittan bittan

Viernes
-
Brazilian Jiu Jitsu sin Gi 6 - 12 años
bittan bittan